Klik links in het menu het album aan dat je wenst te bekijken.